nagłówek

BRACTWA CERKIEWNE

Andrzej Kedziora marzec 02, 2014
Od 30 III 1606 istniało ruskie bractwo prawosławne p.w. MB Pokrowskiej (Prawosławie), założone staraniem mieszczanina F. Wołosowicza przez egzarchę patriarchatu konstantynopolitańskiego lwowskiego bpa Gedeona Bałabana. Od 1656 przy cerkwi było też drugie określane bratstwem młodszym Opieki Bogurodzicy przy czczonej ikonie o tym wezwaniu (dar Greka Dymitra Glejtnensa). Jan Sobiepan na prośbę mieszczan religii greckiej zatwierdził statut bractwa z 1621. W 1690 delegaci bractwa, starszy bracki Matiasz Lewkiewicz i prowizor Samuel Tarnopolski, zwrócili się do metropolity kijowskiego o przyjęcie do unii (nie zgodzili się jednak na pozostanie w jurysdykcji biskupa chełmskiego), przeszło do niej 10 IV 1699. Prawosławne Bractwo św. Mikołaja (Nikołajewskoje) reaktywowane zostało w VII 1876. Zachowała się wówczas stara XVII-wieczna chorągiew używana podczas pogrzebów i procesji. Prowadziło od 1898 bibliotekę i sklep "bracki", naukę śpiewu chóralnego i gry na skrzypcach, utrzymywało szkółkę cerkiewną na Podtopolu, pomagało cerkwiom w terenie.
Ok. 1764 powstało też unickie bractwo św. Onufrego (Cerkiew św. Mikołaja). W 1840 stojący na jego czele trzej zamożni unici Jan Kiełbiński, Wojciech Pikuziński i Teodor Tałandowski sfinansowali remont cerkiewnych organów.
Czytany 1687 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 styczeń 2018 11:36

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15827510

Wyświetleń