nagłówek

CERKIEW P.W. WNIEBOWSTĄPIENIA CHRYSTUSA

Andrzej Kedziora styczeń 01, 2013

Nie istnieje. Legenda mówi, że wracający z Konstantynopola Cyryl i Metody - święci patroni Słowiańszczyzny - mieli tu nauczać garnący się lud prawideł wiary, który potem w tym miejscu wystawił małą drewnianą cerkiewkę pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (miała być wzniesiona z inicjatywy patriarchy Konstantynopola).  Wg Chełmskiego Kalendarza (1908) działo się to jeszcze przed zał. Zamościa przy pobliskim zamku Skokówka. W następstwie czasu upadła, a na jej miejscu, czyli przy trakcie lwowskim (strona płn.), na wytyczonym wówczas przedmieściu wybudowano w 1580 nową drewnianą cerkiewkę p.w. Wniebowstąpienia Chrystusa. Skupieni przy niej - miejscowi Rusini przystąpili do unii, co stało się przyczyną późniejszych konfliktów z pozostającą w schizmie cerkwią miejską. Do 1700 rezydowało przy niej zwykle do 3 zakonników. W 1791 Austriacy zamknęli cerkiew urządzając w niej magazyn siana, a rezydencję i przytułek z ogrodem zamienili na szpital. W 1806 cerkiew rozebrano (stała u zbiegu ob. ul. Sienkiewicza, Żdanowskiej i Krysińskiego). Do I wojny świat. istniał drewniany krzyż z 1 poł. XV w. podarowany przez patriarchę Konstantynopola.

Czytany 1233 razy Ostatnio zmieniany sobota, 28 styczeń 2017 18:52

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15981225

Wyświetleń