nagłówek

DIALECTICA CICERONIS ADAMA BURSKIEGO

Andrzej Kedziora marzec 29, 2014
Najwybitniejsze dzieło naukowe w dziejach Akademii Zamojskiej, wyszło tutaj w 1604 (ok. 500 s.). Ta prawdziwie renesansowa praca należy do największych osiągnięć nauki polskiej tego wieku. Uważana jest obok słownika Knapiusza za najznakomitsze dokonanie humanistycznego piśmiennictwa w Polsce XVII w. Burski jako pierwszy w Europie dał źródłowy obraz logiki stoików.  W dziele swoim zawarł własne poglądy logiczno-metodologiczne. Wychodząc od  zapatrywań Cycerona na logikę i dialektykę, starał się wydobyć i przedstawić jako całość stoicką naukę poznawania prawdy od fałszu. Książka składa się z 7 części: I - geneza rozwoju myśli głównych przedstawicieli dialektyki stoickiej, II - sposoby dochodzenia prawdy naukowej, III - o języku i gramatyce, IV - analiza procesu myślenia, V - sposoby formowania wniosków, VII - zasady dyskusji, VII - omówienie wniosków fałszywych. Motta rozdziałów pochodzą z pism Cycerona.

 * Burski zajmował wybitne stanowisko w rozwoju logiki przez wysunięcie na plan pierwszy logiki zdaniowej przed wyrazową, przez głęboką koncepcję samej logiki jako podstawy i korony nauk, stanowiącej sprawdzian wszelkiego poznania przez bardzo mocne zaznaczenie wartości metody indukcyjnej (Henryk Barycz - Odrodzenie w Polsce, t. II, cz. 1, 1956, s. 114)
* O "Dialectica Ciceronis" - jest ona chlubą naszego narodu (F. Jaroński O filozofie, 1813)
Czytany 759 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 20 maj 2018 13:54

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15788990

Wyświetleń