nagłówek

MINISTROWIE W ZAMOŚCIU

Andrzej Kedziora grudzień 29, 2012

Przed wojną odwiedzali Zamość ministrowie: rolnictwa Karol Niezabytowski (1927), Leon Janta-Połczyński (1931) i Juliusz Poniatowski (1938) oraz oświaty Józef Mikułowski-Pomorski (1923) i Wojciech Świętosławski (1939), spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski (1937). W 1928 przez 2 dni zwiedzał Zamość wiceminister Stanisław Car, 5 m-cy później minister sprawiedliwości.
Zaraz po wojnie był Jan Czechowski (sprawiedliwości 1944), Stanisław Radkiewicz ("bezpieki", 1945), Czesław Wycech (oświaty, 21 X 1945), Władysław Kiernik (administracji, 1946), parokrotnie byli też: powiązany rodzinnie z Zamościem Stefan Dybowski (1947, kultura) i tu rozpoczynający działalność publiczną Henryk Świątkowski (1945, 1947, 1948, 1955, sprawiedliwość); w czasach powiatowych rzadka wizyta ministra urastała do wydarzenia (wyjątkowo w 1967 w ciągu pół roku gościło ich aż 4-ch). Jako pierwszy po likwidacji województwa przybył Ryszard Czarnecki - minister bez teki (1999).
Od 1958 najczęściej goszczono w Zamościu ministrów:
kultury - 1958 K. Kuryluk, 1967 i 1970 L. Motyka, 1972, 1973 S. Wroński, 1979 Z. Najdowski, 1986 K. Żygulski, 1987 A. Krawczuk, 1998 J. Wnuk-Nazarowa,
obrony narodowej - 20 XII 1958 M. Spychalski, 1991 P. Kołodziejczyk, 1997 S. Dobrzański, 1998 J. Onyszkiewicz, 2000 B. Komorowski, 2003 J. Szmajdziński, 2007 R. Szczygło, 2009 B. Klich, 2017 A. Macierewicz, 2018 M. Błaszczak,
oświaty, wzgl. edukacji - 1965 W. Tułodziecki, 1976 J. Kuberski, 1980 J. Kruszewski, 1990 H. Samsonowicz, 1994 A. Łuczak, 2010 K. Hall, 2017 Anna Zalewska,
sprawiedliwości - 1990 A. Bentkowski, 2002 B. Piwnik, 2002 i 2004 G. Kurczuk, 2005 A. Kalwas, 2013 J. Gowin,
a ponadto:
pracy, ew. i płac lub polityki socjalnej (1978, 1993 J. Kuroń, 1995 L. Miller, 2002 J. Hausner), pracy i polityki społecznej (2012 W. Kosiniak-Kamysz), zdrowia (1978 M. Śliwiński, 2002 M. Łapiński), komunikacji (1967, 1977 T. Bejm, 1978), łączności (1971, 1994 A. Zieliński),
spraw wewnętrznych (1968 K. Świtała, 2017 M. Błaszczak), spraw wewnętrznych i administracji (2007 W. Stasiak), administracji, gospodarki terenowej (1977 M. Mielczarek, 1980), przekształceń własnościowych (1991 i 1992 J. Lewandowski, 1994 W. Kaczmarek), skarbu (2008 A. Grad, 2014 W. Karpiński), spraw zagranicznych (1975 S. Olszowski, 2007 A. Fotyga),
przemysłu spożywczego ew. i skupu (1961 i 1963 F. Pisula, 1972, 1978), przemysłu maszynowego (1979 A. Kopeć), przemysłu chemicznego (1967 A. Radliński), przemysłu lekkiego, ew. i chemicznego (1971, 1978 S. Mach, 1983), budownictwa, ew. i materiałów budowlanych oraz gospodarki przestrzennej (1980, 1981 J. Brzostek, 1983, 1986),
handlu wewnętrznego (1977, 1979, 1984), rolnictwa, ew. i gospodarki żywnościowej (1980 L. Kłonica, 1882 J. Wojtecki, 2004 J. Olejniczak), leśnictwa i przemysłu drzewnego (1985), ochrony środowiska i zasobów naturalnych (1989), współpracy gospod. z zagranicą (L. Podkański 1994), gospodarki materiałowej (1984), gospodarki komunalnej (1970), gospodarki (2014 J. Piechociński), infrastruktury (2018 A. Adamczyk)
ds. kombatantów (1967 J. Wieczorek), ds wyznań (1984 A. Łopatka, 1989 W. Loranc), ds. młodzieży (1986 A. Kwaśniewski), sportu (2012 J. Mucha), sportu i turystyki (2015 A. Biernat), szefowie URM (1987) i BBN (1991 J. Merkel).
W Zamościu gościli ministrowie kultury w Bułgarii (1958), komunikacji w Mongolii (1963), skupu w ZSRR (1972), minister zdrowia Włoch (1999).


 * 18 V 1939  gościł minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech Świętosławski - o 9.45 przejął raport i dokonał przeglądu oddziałów wojska (!), hufców PW i harcerzy zebranych na stadionie, wysłuchał polowej mszy św., po przeglądzie szkół i zapoznaniu z ich dyrektorami i kierownikami, uczestniczył w przekazaniu Armii wieży spadochronowej i otwarciu strzelnicy, zwiedził też ZOO, szkołę rolniczą, bibliotekę i muzeum.

Czytany 409 razy Ostatnio zmieniany piątek, 12 kwiecień 2019 18:07

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15636918

Wyświetleń