nagłówek

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE

Andrzej Kedziora grudzień 14, 2012

16 XII 1944 powstało koło ze Stanisławem Wiktorowiczem na czele (późniejszy przewodniczący MRN, zastępca S. Kawa, sekretarz L. Mścichowski, skarbnik S. Rams). I-szym przewodniczącym MK SD został Antoni Rams. 4 II 1945 powstał Powiat. Komitet (prezes Zygmunt Branicki do 1949). W mieście było 30 czł. (V 1945), później w 3 kołach 74 (1948), w 1961 ponad 100 czł. w mieście i powiecie
Do czołowych działaczy należeli też: A. Rams (osobne hasło), Włodzimierz Szum (osobne hasło), Stanisław Kawa (osobne hasło), Józef Bojar (osobne hasło), Wacław Splewiński (osobne hasło), Franciszek Rusek (osobne hasło), Władysław Kabat (osobne hasło), Stefan Szubert (osobne hasło), Ryszard Ładyński (osobne hasło), Maria Lorentz (osobne hasło) i przew. PK w 1949-54 i 1961-66 Witold Stryjek (osobne hasło). Zasługą SD było m.in. powstanie szkół mechanicznych, Spółdzielni "Rozwój". Od 1947 lokal przy ul. Moranda. Członkiem RN SD był Stefan Szubert.
Przewodniczący Powiat. Komitetu SD: 1944 Stanisław Wiktorowicz, 1945-49 Zygmunt Branicki, 1949-54 Witold Stryjek, 1954-55 Antoni Rams, 1961-66 Witold Stryjek, 1966-75 Maria Lorentz; Przewodniczący WK SD: 1975-81 Maria Lorentz, 1981-85 Mieczysław Leśniak, 1985-89 Edwin Jóźwina, 1989-92 Tomasz Rabiega, 1992-98 Kazimierz Skiba.


 * W 1965 delegatami na zjazd SD byli: R. Ładyński, W. Stryjek, A. Rams i D. Dziuńko.

Czytany 429 razy Ostatnio zmieniany środa, 26 czerwiec 2019 10:56

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15981118

Wyświetleń