nagłówek

BAROK

Andrzej Kedziora grudzień 12, 2012

W Zamościu jedyną wybitną, niestety, pozbawioną pierwotnego wystroju, w pełni barokową realizacją był kościół franciszkanów, charakteryzujący się rozmachem założenia, oryginalnym, wewnętrznym półkolistym prezbiterium i ciekawym detalem (np. wiązkowe podwójne i potrójne pilastry). Jedynym dzisiaj barokowym obiektem jest pochodzący z 2 poł. XVIII w., odrestaurowany współcześnie szpital kolegiacki (osobne hasło). Późnobarokowe mansardowe dachy otrzymał też pałac i Akademia. Zachowało się charakterystyczne dla późnego baroku rozplanowanie pałacu Zamoyskich, po jego przebudowie opartej na wzorach francuskich.
Pozostałe budowle tego okresu nie osiągnęły form pełnego baroku. Posiadały proste, tradycyjne plany (poza schodami ratusza - brak linii wygiętych, elips, owali). Nie ma też w Zamościu przykładów charakterystycznego dla tej epoki bogactwa dekoracji. Zachowało się kilka wartościowych przykładów wystroju architektonicznego, przede wszystkim, z wcześniejszego, umiarkowanego okresu portale (Infułatka, ratusz, kamienice ul. Staszica 17 i 21), piękne stiukowe sklepienia (kaplica Zamoyskich w Katedrze), kartusz ze schodów ratusza. Prof. J.A. Miłobędzki wyodrębnił dla tej epoki indywidualny nurt sztuki XVII w. - styl zamojski.
Oryginalny, półludowy nurt barokowy reprezentują fantazyjne dekoracje kamienic ormiańskich. Cech prowincjonalnego baroku doszukać się można w architekturze kościołów reformatów i klarysek (wyłamane belkowania, pary pilastrów), w kształtach hełmów (ratusz, cerkiew bazylianów), w podziałach fasad kamienic (Rynek Wielki 1, ul. Kołłątaja 2).
Sztukę barokową spotykamy w Katedrze, a do najcenniejszych zabytków zalicza się brązowa chrzcielnica. Wymienić też należy srebrny relikwiarz św. Jana Kantego, monstrancje, lichtarze, sukienki obrazów. Cechy późnobarokowe nosi ołtarz główny i część ołtarzy bocznych.

Czytany 1057 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 13:59

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19438136

Wyświetleń