nagłówek

BODYS TERESA RENATA sędzia, komisarz wyborczy

Ur. w Suchowoli, ukończyła zamojskie LO i prawo na UMCS. Początkowo radcą prawnym, następnie sędzią rejonowym (wydz. cywilny), w 1992-93 organizatorką i przewodniczącą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu, od 1998 sędzią Sądu Okręgowego. Od 1991 związana z działalnością organów wyborczych i referendalnych, w 2008 została komisarzem wyborczym KBW w Zamościu (druga kadencja do 2018). Jest pomysłodawczynią i animatorką unikalnych w skali kraju przedsięwzięć: periodyku „Zamojski Półrocznik Wyborczy” (od 2015, redaktor), wystawy „Wybory dawniej i dziś” (2016, wyd. albumowe 2017), polsko-litewskiej konferencji wyborczej. Popularyzuje problematykę wyborczą wśród młodzieży (edukacja, konkursy). Jako jedyna w Polsce komisarz organizuje Światowy Dzień Wyborów. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie koordynator ds. mediacji i czł. Społ. Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Działa w Towarzystwie „Renesans”, autorka kilku obszernych publikacji o Bolesławie Leśmianie ("Zapis czasu" 2007, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 2007, "Biuletyn TRH" 2017). Wraz z synem Radosławem, ekonomistą analitykiem jednego z londyńskich banków, wspiera przedsięwzięcia związane z postacią B. Leśmiana.

Czytany 1126 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 październik 2020 17:05

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19646615

Wyświetleń