nagłówek

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Andrzej Kedziora marzec 05, 2014
Powstał w 1957, w miejsce rozwiązanego w 1952 OZC, ze specjalnościami: włókienniczą, metalową, skórzaną, budowlaną i spożywczą.  Statut  zatwierdzono w 1959. W 1963 liczył 525 czł., w tym 84 mistrzów. W 1974 otwarto Dom Rzemiosła (ul. Ormiańska). Pierwszym Starszym cechu został Leon Kubicki, później: 1962-65 Bonifacy Derwiszyński, 1965-79 Ryszard Ładyński, 1979-81 Janina Rymarz, 1981-85 Jerzy Małaszowski, 1985-90 Zdzisław Słupski, 1990-98 Wiesław Mazurek, 1998-2002 Stanisław Kościelniak, od 2002 Jadwiga Skrzypczuk.
Od 1989 nie ma obowiązku zrzeszania się w cechu. W 2003 należący do Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości CRR zrzeszał 112 zakładów z 19 branż, najwięcej 26 fryzjerskiej, 21 mechaniki pojazdowej, 17 piekarniczej, 7 stolarskiej, 7 gastronomicznej, 6 instal. wod.-kan. i c.o., 5 cukierniczej, oraz teleradiowej i zegarmistrzowskiej, a u 80 mistrzów szkoliło 462 uczniów.
Od 2007 pod nową Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu skupia również duże przedsiębiorstwa, jak "Lege Artis" czy "Budzam". W 2014 do CRRiP należało 105 zakładów, w tym  w tym 76 z Zamościa - najwięcej fryzjerskich 35, następnie mechanika pojazdów 10, gastronomia 10, piekarnictwo 6, budownictwo, po jednym instalacja elektryczne, instalacje wod.-kan., obuwnictwo, ślusarstwo i metaloplastyka.

 * Zarząd Cechu w 1962 -  starszy Bonifacy Derwiszyński, czł. Władysław Nortacki, Józef Dudek, Zofia Lisicka, Bronisław Nidziński, Stanisław Pachuta, Janina Rymarz, Alfons Ostasz, w 1968 - starszy Ryszard Ładyński, czł.: Bronisław Bałakut, Jerzy Dziuba, Stefan Goroński, Edward Jóźwina, Stanisław Kościelniak, Janina Rymarz, Stanisław Pachuta,  Karol Ziarnkiewicz. Delegaci na zjazd wojew. w 1972 Władysław Bortacki, Józef Cichoń, Jerzy Dziuba, Edward Jóźwina, Stanisław Kościelniak, Zdzisław Malec, Ryszard Ładyński,  Kazimiera Miziuła, Stanisław Pachuta,
Czytany 2661 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 styczeń 2020 13:46

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

17105714

Wyświetleń