nagłówek

CMENTARZ PARAFIALNY (III) - LUDZIE

Andrzej Kedziora kwiecień 07, 2013

Na cmentarzu spoczywają weterani powstania styczniowego: Józef Kowalski  +1911, Lucjan Nowicki +1922, Antoni Kawałko +1922, Jan Kabas +1933; legioniści: Wacław Kowałko +1968; polegli w powstaniu zamojskim 1918: Bronisław i Franciszek Zubowie (jest również pamiątkowa płyta z 1958 poświęcona 7 poległym); w wojnie 1920: Jan i Józef Gołębiowscy, Bogdan Palonka, Gustaw Woynarowski i Zygmunt Żelaźnicki (zamordowany przez bolszewików 29 VIII 1920) oraz policjanci: Paweł Łomacz i Franciszek Zientara (nie istnieje zbiorowa mogiła 16 poległych w obronie Zamościa);
w kampanii wrześniowej 1939: kwatera przy głównej alei, gdzie pod 121 krzyżami spoczywa 397 - w części nieznanych - żołnierzy (m.in. majorowie: Józef Białły, Mieczysław Drabik i Stefan Kiełczewski, oraz kwatera w płn. części (65 poległych), a także Jan Boniecki +1985 i Mieczysław Szymura +1988; w Ruchu Oporu: Józef Sagucki +1940, Ludwik Piątek +1941, Władysław Zalejski +1941, Romuald Kowrach-Kowrowski +1942, Zbigniew Malinowski +1942, Edward Matuszak +1942, Emilia i Zbigniew Zakrzewscy +1942, Zbigniew i Leszek Rybiński +1942, Bogdan Błaszczak +1943, Mieczysław Juras +1943, Leon Kujas +1943, Kazimierz Puławski +1943, Edward Fiala-Czuryłowski +1944, Zbigniew Madler +1944, Bolesław Mazur +1944, Tadeusz Niedziałkowski +1944, Wiktor Zakrzewski +1944, Stanisław Żminda +1944; w powstaniu warszawskim: Jerzy Jackiewicz; na frontach zachodnich: Jan Pietraszek +1942 (Anglia) i Antoni Sudak +1945 (Holandia); żołnierze spod Monte Cassino: Adam Kiełbiński +1975; Anatol Mikliński +1987;
w okresie walki o władzę 1945-49: kwatery żołnierskie, głównie 8 p.p. (35 nazwisk), partyzantów BCh (4 nazwiska), pojedyncze groby milicjantów, pomniki nagrobne dawniej z napisami Bohaterskiej załodze więzienia w Zamościu (7 nazwisk) i Bohaterom MO (5 nazwisk), który odnowiono w 2008, wobec kontrowersji historycznych, ze zmienianym napisem w 2021 i 2023; uczestnicy rewolucji październikowej; Józef Jańczak +1917 i Ignacy Kowalski +1977; powstania zamojskiego: Piotr Grabczak +1974 i Franciszek Renkas +1970; walk w Hiszpanii 1936: Antoni Dudek +1977; żołnierz I Dywizji im. T. Kościuszki: Włodzimierz Franus +1977; działacze ruchu komunistycznego: Edward Suchora +1970, Edward Małysz +1978 i Wawrzyniec Siwiec +1978; PPS: Bolesław Kazanecki +1945; SD: Stanisław Wiktorowicz +1966, Stefan Schubert +1967, Krystyna Biernacka +1970 i Witold Stryjek +1989;
posłowie
: Tomasz Czernicki +1947 i wspomniana K. Biernacka; burmistrze i przewodniczący MRN: Henryk Kosmalski +1929, Edward Stodołkiewicz +1935 i Bolesław Bajankiewicz +1953, Eugeniusz Zgnilec +1992, Ludwik Sempruch +1993; działacze społeczni i kulturalni: Helena Bogucka +1973 i Fryderyk Plattner +1928;
sędziowie i adwokaci
: Romuald Jaśkiewicz +1930, Józef Karpowicz +1938 Mieczysław Pacewicz +1939, Wacław Bajkowski +1941, Stanisław Mikliński +1945, Henryk Gisges +1948, Roman Ulanicki +1961, Stanisław Matkowski +1966, Aleksander Lindner +1967, Tadeusz Koziełło +1969, Tadeusz Koziorowski +1969, Zygmunt Sawnor +1969, Kazimierz Królikowski +1971, Michał Wiszniewski +1971, Michał Żydło +1971, Piotr Obniski +1973, Roman Miszewski +1974, Stefan Szydłowski +1976, Jerzy Brache +1983, Bolesław Kozyra +1984, Marian Męczyński +1985, Zbigniew Cytawa +1997 i wspomniany T. Czernicki; notariusze: Antoni Naumowicz +1939, Jan Zieliński +1954; komornik: Wiktor Klaude +1955;
lekarze
: Stefan Madler +1919, Leon Piatyn +1925, Józef Czechowicz +1930, Kazimierz Porębski +1932, Stanisław Dziuba +1942, Władysław Kozłowski +1946, Bolesław Bogucki +1951, Stanisław Branicki +1954, Feliks Wolski +1959, Bronisław Domaradzki +1964, Feliks Sokołowski +1965, Kazimierz Krawczyk +1965, Elżbieta Przybyłowska +1971, Józef Czernicki +1972, Stanisław Nowak +1972, Henryk Skotnicki +1972, Jadwiga Lindert +1973, Adam Kiełbiński +1975, Julian Tyczkowski +1976, Natalia Kozłowska +1977, Janina Żółtowska-Terdy +1980, Tadeusz Bojarczuk +1983, Elżbieta Rojkowa +1983, Stanisław Kulesza +1984, Jan Cieślak +1988, Wiktor Maszek +1988, Tadeusz Onyszkiewicz +1989, Zbysław Barycki +1990, Roman Cioch +1992, Henryk Szymański +1992, Jerzy Płoszyński +1994, Julian Błaszczak +1999; aptekarze: Karol Kłossowski +1890, Zdzisław Kłossowski +1919, Wacław Hordyński +1944, Regina Kłossowska +1947, Konstanty Skowroński +1949, Józef Niewieski +1950, Helena Rymgayłło +1957, Marian Suchański +1958, Feliks Łaganowski +1960, Bolesław Sienkiewicz +1963, Edward Emeryk +1977, Bolesław Rymgayłło +1980; pielęgniarki i położne: Zofia Pastuszewska +1937, Halina Szczudłowska +1977, Zofia Służewska +1994;
dyrektorzy gimnazjów, liceów i szkół zawodowych: Halina Domańska +1923 (Piotrków), Wanda Popławska +1952 (Sitno), Stanisława Kunowa +1954, Eugenia Jacewicz +1956, Halina Podobińska +1975, Władysław Rajski +1964, Stefan Litwin +1984, Leokadia Nowodworska +1986, Michał Bojarczuk +1986, Antoni Huszalak +1992, Stanisław Nowosad +1995; nauczyciele szkół średnich: Jadwiga Miłoszeńska +1933, Helena Morgules +1935, Roman Osuch +1944, Romuald Buźkiewicz +1948, Jeremi Dragan +1958, Jan Składnik +1962, Czesław Skarbek +1965, Jan Larwiński +1966, Michał Pieszko +1969, Bronisław Bartnik +1973, Helena Podobińska +1975, Władysław Borkowski +1975, Marian Mazurkiewicz +1976, Bronisław Tchórzewski +1976, Eugeniusz Hajkowski +1983, Maria Magnowska +1984, Julia Kabas +1985, Irena Maciesza +1987, Jerzy Suchodół +1988, Eugeniusz Hamerski +1991, Leokadia Kabas +1992, Zygmunt Będziejewski +1993, Adela Lipczyńska +1993, Kazimierz Kubala +1999, Teofil Lawgmin +2010; kierownicy szkół podstawowych: Błażej Szewc +1916, Władysław Oleszek +1943, Maria Wolfinger +1951, Stefania Kłosińska +1957, Bronisław Słowik +1960, Jan Koziołek +1961, Leopold Dudek +1968, Maria Macias +1970, Franciszek Jakoniewski +1986, Hieronim Kułaj +1994; nauczyciele szkół podstawowych: Maria Rogowska +1928, Maria Turkówna +1936, Franciszek Szydłowski +1953, Leokadia Kołodziejczyk +1969, Aleksander Begiełło +1971, Paweł Kusz +1973, Stanisław Lisiński +1975, Stanisław Słupski +1977, Aniela Kozyra +1977, Maria Kurys +1980, Hipolit Kozioł +1987; nauczyciele muzyki: Anastazja Wokalikówna +1910, Helena Niewieska +1958, Franciszek Bachniak +1967, Lucjan Górski +1985;
księża
: Tomasz Petrykowski +1907, Władysław Szymoński +1915, Wincenty Hartman +1947 (infułaci), Edward Mikołajun +1951, Adolf Burlewicz +1954, Marian Giermakowski +1972, Franciszek Zawisza +1976 Andrzej Jabłoński +1994, Jacek Żórawski +2007 (na cmentarzu oprócz grobowca księży - 15 zmarłych - są również grobowce miejscowych franciszkanek, sióstr Imienia Jezus i  józefitek (razem 41 zakonnic - 2022) oraz kwatera redemptorystów - 15 grobów, m.in. rektora S. Jękota); organiści: Aleksander Lambach +1934, Mieczysław Grossman +1982, Stanisław Szpyra +1983 i Władysław Klimek +1995;
muzycy
: Józef Pomarański +1902, Konstanty Paschalski +1921, Jan Świst +1951, Roman Dobrzański +1965, Stanisław Bryk +1974, Stanisław Stopa +1992, Tadeusz Bryk +1994; śpiewaczka operowa: Teodozja Czernicka +1950; śpiewak-amator: Cyprian Rybiński +1967; literaci: Bogdan Ronikier +1956 i Andrzej Józef Misiura +1995; malarze: Edward Kopciński +1938, Johann von Tscharner +1946, Feliks Podobiński +1969, Marian Iwańciów +1971, Kornelia Popławska +1989, Maria Pominkiewicz-Kulikiewicz +1998, Andrzej Bartnik +2003; rzeźbiarz: Jan Siedlecki +1975; muzealnik: Władysław Kabat +1974, Romualda Kowalicka +2001; choreograf: Zofia Wiktorowicz +1989; działacze turystyki: Władysława Podobińska +1986, Marian Siegieńczuk +1990;
przemysłowcy i przedsiębiorcy
: Szymon Służewski +1834, Władysław Dyszyński +1904, Franciszek de Corde +1916, Andrzej Dziuba 1925, Michał Lisowicz +1934, Kazimierz Żółciński +1938, Stanisław Kowerski +1940, Jan Oster +1945, Julian Wyszyński +1946, Karol Kallwejt +1948, Henryk Kabas +1957, Bolesław Badzian +1959, Stanisław Dziuba +1968; kupcy: Walery Grzeliński +1909, Józef Czernicki +1930, Franciszek Janicki +1941, Teodor Maroński +1944, Adam Wolski +1947, Tadeusz Gaudnik +1946, Piotr Siwiłło +1962, Stanisław Mateja +1964, Marianna Szubertowa +1976, Stanisław Rams +1970, Mikołaj Urbanowski +1980; kioskarz: Edward Barwiak +1999; restauratorzy: Kazimierz Kuhn +1898, Jan Puszczyński +1930, Zygmunt Woynarowski +1937, Józefa Woynarowska +1953, Jan Żdanowiecki +1961, Jan Stanisławek +1962, Władysław Pliszczyński +1968, Michał Stryjek +1970, Anna Dajes +1970, Aleksander Hasiak +1983;
drukarze
: Adam Kasprzak +1968, Władysław Mazur +1994, Szymon Malewicz +1994; rzemieślnicy - blacharze: Ludwik Kwiatek +1965, Antoni Greszta +1977, Tadeusz Kędra +1992;  cukiernicy: Stanisław Siennicki +1982, Stanisław Pachuta +1990; fotografowie: Bronisława Ułasiewicz +1909, Antoni Jabłoński +1940, Paweł Marciniewicz +1952, Julian Dubiel +1960, Antoni Suchowierz +1962, Wacław Warwasiewicz +1966 Włodzimierz Ksykiewicz +1984 i Jerzy Dziuba +1986, Józef Duda +1999; fryzjerzy: Czesław Kubań +1951, Władysław Kołodziej +1952, Jan Wawrzyszak +1958, Józef Smoliński +1972, Wincenty Piskorz +1984, Antoni Łyp +1985, Mieczysław Stoczkowski +1993; introligator: Bazyli Gryszczuk +1988; kamieniarze: Jan Marchwieński +1979 i Teofil Bednarski +1976; kołodziej: Ludwik Kabas +1931; kotlarz: Antoni Domaniewski +1946; kowal: Stanisław Klimkiewicz +1979; malarze: Piotr Kondrakiewicz +1968 i Leon Kawalec +1971; mechanicy: Jan Marszalec +1963, Kazimierz Stefaniak +1964, Aleksander Zacharow +1995; murarze: Feliks Abraszewski +1938, Paweł Krzysztofowicz +1965, Bolesław Winiarski +1986, Franciszek Maroński +1987, Franciszek Staroń +1987; odlewnik: Leon Paszyc +1975; piekarze: Szymon Baranowski +1962, Henryk Michniewicz +1969, Bolesław Abdułłach-Ogły +1986, Maria Lewińska +1987; powroźnik: Adam Derwiszyński +1925; rymarz: Jan Karpowicz +1953; rusznikarz: Józef Glinka +1933; rzeźnicy: Ignacy Sobulski +1941, Wojciech Amroż +1964, Szymon Pyś +1971, Leon Szozda +1981; stolarze: Konstanty Ptaszyński +1918, Jan Ptaszyński +1947, Wawrzyniec Kucharski +1959, Bolesław Paszkowski +1976; szewcy: Stanisław Gibulski +1914, Aleksander Sajęczuk +1947, Władysław Słupecki +1966, Bronisław Ławecki +1969, Jan Jęczmionka +1988, Szczepan Skorupski +1995; szklarze: Adam Feldman +1986, Czesław Waga +1999; szlifierz wędrowny: Feliks Kuroń +1999; tapicer: Bolesław Nowakiewicz +1945, Jan Karpowicz +1953; zegarmistrze: Antoni Żminda +1942, Czesław Brzozowski +1982;
geometrzy
: Antoni Rogaczewski +1883, Stefan Jawor +1963, Antoni Grabowski +1972, Józef Kolanowski +1987; księgarz: Edmund Nahajski +1932; lekarze weterynarii: Zygmunt Zdrojewski +1965, Zdzisław Skowyra +1972; policjant: Leonard Schonauer +1947; kierowca: Stefan Miagkow +1964; dorożkarze: Michał Siewień +1962, Jan Przyczyna +1970; kelnerzy: Kazimierz Sowa +1976, Zygmunt Chmielewski +1985, Szczepan Cyc +1986; ogrodnik miejski: Jan Begiełło +1944; dozorcy ZOO: Michał Staroń +1949, Mikołaj Zbyryt +1956, Jan Klim +1981; grabarze: Marcin Zub +1946, Władysław Łuczka +1970; ponadto Jan Socha +1916 stróż nocny kościoła zamojskiego, Michał Stankiewicz +1902 (osobne hasło: Generałowie), Bronisław Ronikier +1853 hrabia, Aleksander Bojewski +1837 kapitan żandarmeryi, Ignacy Szaniawski +1871 kapitan b. Księstwa Warszawskiego oraz Edward de Schlindenbuch +1868 b. oficer wojsk austriackich. Aleksander Szczuka +1884 dowódca 73 piechotnego tulskiego pułku (był jeszcze w l. 80.). Na cmentarzu był też grób cudzoziemca - Cezari Cezar - ochotnika z Armii Hallera (1923).

Czytany 5973 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 sierpień 2023 11:11

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25990787

Wyświetleń