nagłówek

DEMOGRAFIA

Andrzej Kedziora marzec 01, 2013

Urodziny: 1948 - 852, 1960 - 562, 1965 - 465, 1983 - 1138, 1989 - 950, 1995 - 757, 1997 - 724, 2001 - 616, 2002 - 547. W 1994 urodziło się w Zamościu 1837 dzieci (również z okolic miasta) - najwięcej w XII (176) i V (171), najmniej w X (120) i XI (135).
Zgony: 1948 - 400, 1960 - 191; 1965 - 205; 1983 - 389; 1989 - 396; 1995 - 464; 1997 - 466; 2001 - 429; 2002 - 451.
Małżeństwa: 1960 - 219, 1965 - 216, 1983 - 432, 1989 - 392, 1995 - 316, 1997 - 326, 1999 - 389, 2002 - 349. W 1994 zawarto 531 małżeństw - najwięcej w IV (87) i X (73), najmniej w XI i V (12).
Przyrost naturalny (promile): 1982 - 15,5,  1991 - 7,3 (w kraju 3,0), 2004 - 1,7.
W Zamościu liczebnie dominują kobiety: 1921 - 53,2%, 1939 - 52,4%, 1946 - 56,2%, 1962 - 52,2%, 1970 - 52,8%, 1985 - 53%, 1997 - 52,1%. 1 I 2004 - 52,5 (31718 M i 35039 K. Wg badań z 2003 w Zamościu śr. długość życia mężczyzn 71 l., kobiet 79 l. (najdł. w porównaniu z innymi miastami wojew.). Zamość jest miastem młodym, w l. 90. aż 30% ludności w wieku przedprodukcyjnym i tylko 10% w poprodukcyjnym. * Zamościanki i zamościanie (1997): 0-6 lat - 6.045 (więcej chłopców o 119), 7-14 - 9.958 (więcej chłopców o 184), 15-19 - 6.479 (więcej chłopców o 163), 20-39 - 19.439 (więcej kobiet o 733), 40-59 - 17.831 (więcej kobiet o 813), pow. 60 - 7.885 (więcej kobiet o 1782).
 * W 1997 najwięcej zamościan rodziło się i umierało w styczniu. W 2001 w starym szpitalu urodziło się 648 dzieci w nowym 1080.

 * W 1 poł. l. 90. w jednej z zamojskich podstawówek uczyło się nieletnie małżeństwo, oboje z siódmej klasy, osobno - w różnych klasach.
 

Czytany 1136 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

16988117

Wyświetleń