nagłówek

FRANCJA I ZAMOŚCIANIE

Andrzej Kedziora luty 23, 2013

Do Francji docierali nie tylko ordynaci. W Paryżu profesor Tomasz Drezner wydał swoje dzieło (1602), Zdzisław Kłossowski przemawiał na Kongresie Farmaceutycznym (1900), Edward Kopciński studiował malarstwo. Przed wojną do Francji jeździli m.in. Zygfryd Krauze (ślub, wystawa książek), Bolesław Leśmian (w ciągu 9 miesięcy 1925 był m.in. w Paryżu, Nicei, Monte Carlo), Cecylia Kuncewiczowa (nadsyłała do "Słowa Zamojskiego" korespondencje), ks. Franciszek Trochanowicz (wygłosił potem odczyt). W 1929 na zaproszenie Tow. Wymiany z Zagranicą do Francji zaproszono 2 uczniów gimnazjum, m.in. Tadeusz Bryk, który studiował na uniwersytecie w Nancy. Na stałe zamieszkała w Paryżu malarka Zofia Kulaszyńska. Tuż przed wojną w Zamościu uczyła francuskiego Emilia Rożynek - absolwentka Sorbony, podobnie jak Wojciech Ratajczak (od 1997 dyr. Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Oświatowców Polskich). Senator Jerzy Derkacz był wiceprzew. polsko-francuskiej grupy parlamentarnej.
W 1885 zamościanie nabywali 8 egzemplarzy francuskich czasopism. Francja cieszyła się sympatią zamościan. W gimnazjum wielokrotnie odbywały się uroczystości na cześć Francji, w Kolegiacie odprawiono mszę za marszałka Focha (1929), po francusku witano w Zamościu gen. Hallera, który z francuskim korpusem oficerskim uczestniczył uroczystościach Trzeciomajowych (1919). W l. 30. istniało w Zamościu Tow. Przyjaciół Francji, kontakty utrzymywały dzieci z Polonii francuskiej i "ćwiczeniówki". W 1978 ZHP zawiązało współpracę z pokrewnymi organizacjami francuskimi (od 1984 wymiana). 9 IV 1984 powstał jako 17-ty w Polsce Oddział Terenowy Tow. Przyjaźni Polsko-Francuskiej (prezes Anna Sawa, po roku 66 czł. ), organizując m.in. Dni Kultury Francuskiej (1985), pokazy filmów, kuchni, kurs językowy. i Konkursy Recytatorskie Poezji i Prozy, wojewódzkie (1986) i międzywojew. (1987-89). W 1985 - 66 czł. TPPF nawiązało kontakt z Dieppe, goszcząc mieszkańców tego miasta w 1986, 1988, 1989 i 1990 I 1990; rewizytując Francuzów w 1987 i 1989 (162 zamościan we Francji).
BWA przygotowało do Paryża "Dziecko w sztuce" wystawę z udziałem 3 twórców zamojskich (1986). We Francji gościli Namysłowiacy (Hagenau, Angers 1984), zespoły "Ziemia Zamojska" (1988, 1989, 1993) i "Zamojszczyzna" (1989). W 1990 otwarto Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego. We Francji indywidualnie wystawiał Andrzej Dudek (Tuluza 1993) i Jerzy Tyburski (Montpellier, Vorgeze 1991).
Z Uniwersytetem w Nancy współpracował INR (1995), a dwaj jego naukowcy doktoryzowali się na Uniw. Paryskim i Centrum Genetyki Molekularnej. Z francuskimi szkołami utrzymuje kontakty PLSP (od 1990), szkoła nr 7 (od 1992) i II LO.


 * W 1921 na zakończenie uroczystości trzeciomajowych odśpiewane zostały: Boże coś Polskę, Marsylianka i Rota.
 * W 1933 podczas wakacji u Czekierdów przy ul. Żdanowskiej udzielała rodowita Francuzka.

Czytany 859 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 styczeń 2020 19:28

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

16978896

Wyświetleń