nagłówek

GOSPODARKA KOMUNALNA

Andrzej Kedziora marzec 13, 2013
W I 1951 powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane (30 prac. fizycznych, 6 admin., 2 umysłowych), rozpoczynając od budowy ul. Przemysłowej i remontów domów. W 1951 utworzono też Zarząd Budynków Mieszkalnych, który 1 I 1954 przekształcono w Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. 1 I 1953 powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (osobne hasło). W 1963 MPGK podzielono na dwa przedsiębiorstwa, a w 1972 powstał znowu jeden MPGK, a wydzielono z niego Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (drogi i mosty zieleń, ZOO, ośrodek wypoczynkowo-przywodny).
W 1964 w gospodarce komunalnej pracowało 618 osób, obok MPGK - MZBM, MPRB, Zarząd Gospodarki Terenami, Miejska Służba Drogowa i Pracownia Geodezyjna. W 1975 na niespełna pół roku utworzono Powiatowe PGKiM (ul. Promienna) skupiające ZGM, zakłady tworzące dotychczas MPGK nr 1 - Zakład Komunikacji Miejskiej, Zakład Rozdzielczy Gazu Płynnego, Oczyszczalnia Ścieków, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz oddział terenowy w Szczebrzeszynie. 1 VII 1975 powołano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Równa 12), w jego strukturę weszły od 1978 oddziały: 
 - Energetyki Cieplnej w Zamościu
 - Gospodarki Komunalnej w Zamościu
 - Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Terenów Zielonych w Zamościu (ul. Promienna 3) 
 - Komunikacji Miejskiej w Zamościu 
 - oraz oddziały Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju, Hrubieszowie, Szczebrzeszynie i Tomaszowie. Dyrektorami WPGKiM byli: Mieczysław Skórzyński (1975-82) i Tadeusz Klaudel (1983-84).
W IV 1984 WPGKiM podzielono na WPEC, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (w miejsce OGK), Przedsięb. Gospodarki Mieszkaniowej, Remontów i Terenów Zielonych (zamiast O/GMRiTZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (za ZKM), Biuro Proj. GK w Zamościu oraz PGKiM w 4-ch okolicznych miastach. PGK, PGMRiTZ i MPK - podporządkowano prezydentowi. PGMRiTZ obejmowało gospodarkę zasobami mieszkaniowymi komunalnymi i prywatnymi zasobami mieszkaniowymi przyjętymi w administrację, zagospodarowanie zieleni komunalnej, opiekę nad grobownictwem wojennym, utrzymanie ogrodu zoologicznego, usługi remontowo-budowlane. W 1991 zapadła uchwała o likwidacji PGK.
1 XI 1994 z PGMRiTZ (dyr. Tadeusz Cieślak, 280 prac.) wydzielono Ogród Zoologiczny, a 1 VI 1995 Zakład Gospodarki Lokalowej - odtąd zakłady budżetowe. Nadal jednak przynosiło straty i część majątku przekazano spółce "Drombud" (powstał w 1992), resztę postawiono w stan likwidacji. Osobne hasło: Oczyszczanie miasta.Prezesem ZGL do 2020 M. Popławska, ob. M. Dołgan.

 * Wydatki w 1979 - oczyszczanie miasta 13,1 mln, zieleń miejska 8,6 mln, remonty dróg, placów i chodników 6,3 mln, grobownictwo wojenne 1,3 mln, oświetlenie ulic 1,0 mln, studnie publiczne 0,6 mln.

Czytany 1303 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 sierpień 2020 12:28

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

20242749

Wyświetleń