nagłówek

GOSPODARCZE ŻYCIE 1918-1939

Andrzej Kedziora kwiecień 06, 2013

1 II 1918 powstało pierwsze w mieście Tow. Akcyjne - "Ziemianin" (osobne hasło). W 1927 "Kwartalnik Statystyczny" wymieniał jeden z 44 - zamojski okręg gospodarczy (7 powiatów - Zamość, Krasnystaw, Tomaszów, Hrubieszów, Włodzimierz, Horochów, Sokal). Zamość znalazł się w granicach Centralnego Okręgu Przemysłowego (1938), a także w znacznie węższych granicach lokalizacji przemysłu obronnego (z Lublinem, Radomiem, Kielcami, Tarnowem i Przemyślem), do której niedoszło wskutek wojny.           

 PRZYWÓZ ogółem

 39,32

 WYWÓZ ogółem

 34,63

 węgiel

 12,03

 zboże w ziarnie

 9,49

 materiały budowlane

 11,71

 materiały budowlane

 9,21

 drewno opałowe

 3,48

 buraki cukrowe

 6,17

 żelazo i wyroby żelazne

 1,59

 mąki i kasze

 2,45

 zboże i ziarno

 1,58

 żelazo i wyroby żelazne

 1,29

 sól

 1,48

 bydło (szt.)

 2254

 tow. kolonialne

 1,44

 prod. okopowe

 0,86

 maszyny i narzędzia roln.

 0.89

 pasza

 0,81

 nafta, benzyna, ropa   

 0,72 

 trzoda (szt.)

 6731

 szkło, porcelana...  

 0,59

 drewno opałowe

 0,52 

 manufaktura   

 0,44

 meble i sprzęty

 0,44

 nawozy sztuczne   

 0,29

 maszyny/narzędzia roln.

 0,26

 cukier    

 0,29

 jaja

 0,25

 meble, sprzęt   

 0,26

 wyroby wódczane

 0,19

Ponieważ podstawowym środkiem transportu towarów była wówczas kolej, zakres działalności gospodarczej obrazują dane o przywozie i wywozie prywatnych firm na stacji kolejowej w 1923 (w tys. t.) :

Stacja Zamość w 1937

Przywieziono: 23472 t węgla, 10.380 t miału, 4760 t drzewa, 435 t mąki do przemiału, 140 t mydła, 37 t oleju jadalnego.

Wywieziono: pszenica (Kraków, Lwów, Lublin, Warszawa) 2673 t, żyto (j.w.) 2708 t, owies (Lwów, Lublin, W-wa) 2728 t, jęczmień (W-wa, Gdynia) 1994 t, mąka (W-wa, Radom, Poznań, Lwów) 9290 t, otręby (W-wa, Lublin, Poznań, Lwów) 372 t, ziemniaki (Kraków) 710 t, mięsa (W-wa) 6,4 t, bydło (W-wa) 74 szt., trzoda (W-wa, Katowice) 9624 szt, drób (W-wa) 31 tys. szt., tłuszcze roślinne (Kołomyja, Lwów) 21 t, masło (W-wa) 94,5 t, piwo (Wołyń) 21 hl.

Czytany 1194 razy Ostatnio zmieniany sobota, 30 listopad 2019 13:35

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

20242635

Wyświetleń