nagłówek

GOSPODARCZE ŻYCIE PO 1989

Andrzej Kedziora kwiecień 06, 2013

W ciągu 1-szego tygodnia (1989) obowiązywania ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej do UM zgłosiło się 13 osób, w 1991 w mieście 5327 podmiotów gospodarczych (27% w wojew.). Podatnicy sektora prywatnego: 1989 - 1268, 1991 - 2679. W 1990 pow. 250 osób zatrudniało 16 podmiotów, od 50 do 250 osób - 80. 28 VIII 1990 doszło do pierwszego przetargu lokali na Starym Mieście na działalność gospodarczą (osobne hasło: Przetarg 1990). Pierwszym w Zamościu sprywatyzowanym przedsiębiorstwem państwowym były PKZ (1 II 1991). Pierwsze w Zamościu usługi leasingowe prowadziła od 22 XI 1993 firma "Interedam" (osobne hasło).
Zamość wizytowało wielu zagranicznych instytucji i organizacji, rozpatrując jego możliwości gospodarcze, wejście w spółki, kształcenie kadr, restrukturyzację. Byli tu przedstawiciele misji Banku Światowego (1990 i 1993, w związku z INR), prezydent Fundacji Francja - Polska (1991), francuski wiceminister rolnictwa, później attache ambasady (1992), naukowcy z Uniwersytetu kalifornijskiego i uniwersytetu w Georgetown (1990), dyrektor biura Amerykańskiego Korpusu Demokracji i Paul Benyola przedstawiciel poważnych kręgów amerykańskiego biznesu (1991), przedstawiciele Amerykańskiej Agencji Rozwoju i Departamentu Przemysłu i Handlu, firmy angielskiej i amerykańskiej zaangażowanych w programy restrukturyzacyjne, program Gemini dla małego biznesu (1992), delegacja regionu Lotaryngii z wicemerem Nancy (1996), przedstawiciele duńskiego koncernu (1996). W wielu spotkaniach uczestniczył wicewojewoda B. Kawałko. Nie przyniosły one oczekiwanych wyników, a na pewno przynajmniej jednego spektakularnego sukcesu. 
Wkrótce jednak zaczęły ogłaszać upadłość największe przedsiębiorstwa przemysłowe w mieście, w ciągu następnych lat  - PKZ, ZJD, "Metalplast", ZFM, Zakłady Mięsne, "Delia", Fabryka Domów. W 1994 powstało przedsiębiorstwo przem. lekkiego "Masters" S.A. (ul. Fabryczna 1), od 1997 na GPW, w 2003-2006 szyła odzież jeansową, od 2007 działalność dewenloperska, a od 2009 po połączeniu jako "Wikana" S.A. ale już z siedzibą w Lublinie.
W 1997-99 do wyróżniających się firm należały: "Progress-Chem Jan Świć" (zał. 1991, środki ochrony roślin itp), "Metbud" SC (zał. 1994, handel mat. bud.), "Infonet", "PolFashion" (odzież, dziewiarstwo), PW "Hermes" (handel), PH "Tecom" SC Instal. i Urządz. Grzewcze (zał. 1992), oraz Korporacja Energetyczna SA, Chłodnia "Mors" sp. z o.o., "Spomasz" SA, ZPKZ "Rehabit" sp. z o.o., "Delia" SA, ZFM SA (trzy ostatnie upadły). W 1998 największe zakłady to: ZFM wartość prod. 97 mln zł (prac. 460 prac.), ZSM 55 mln (330), "Delia" 39 mln (960) i "Sipmot" 27 mln (300).
W l. 90. znacznie spadło znaczenie Zamościa jako ośrodka gospodarczego, tracąc co najmniej połowę swojego potencjału. W 1998 z 850 mln. zł miał 0,2% udziału w krajowej produkcji i usługach (5 podstawowych działów).
W III 2000 zamojska "Delia" znajdowała się wśród 219 spółek giełdowych (tylko jedną spółkę miał m.in. Szczecin, Toruń, a żadnej Białystok i Rzeszów). W 1996 powołano Lubelsko-Małopolską Spółkę Cukrową (osobne hasło) - najbardziej prestiżowy podmiot gospodarczy Zamościa.
25 IX 2008 doszło w Zamościu do Międzynarodowego Spotkania Eksporterów i Inspektorów Zagranicznych EXEAST (200 osób z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Mongolii). W 2009 powstała Zamojska Podstrefa Ekonomiczna (osobne hasło). W 2011 ustanowiono Zamojską Nagrodę Gospodarczą "Inwestor Roku 2010" (osobne hasło).
Także - osobne hasła: Firmy z Zamościa w rankingach, Gospodarcze organizacje, Gospodarcze podmioty, Przedsiębiorstwa 1996-2010 wg "Dziennika Wschodniego".


 * W 1997 w Zamościu zarejestrowana "Korporacja Zamość" sp. z o.o. z udziałem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz ...włoskiego biznesmena Francesco Belloniego prowadzącego piekarnię w Dęblinie - planujemy uruchomić na terenie Zakładów Mięsnych ubojnię i produkcję konserw, a w byłym PGR tucz trzody. Wg syndyka masy upadłości pozostawało tylko ustalenie ceny obiektów...
 * Na przełomie XX i XXI o lokalizacje w Zamościu bezskutecznie starali się szwajcarska spółka "Model Opakowania" (fabryka przy ul. Legionów, 1998 odmowa - teren nie przewidziany pod działalność produkcyjną), francuski "Leclerc" (hipermarket, ul. Lwowska, 1999 odmowa - teren pod działalność komunikacyjną), niemiecki "Aral" (stacja paliw, ul. Lubelska, róg ul. Szwedzkiej, sprzeciw sąsiadów), amerykański "McDonald" (restauracja, ul. Peowiaków, sprzeciw konserwatora zabytków). 

Czytany 1167 razy Ostatnio zmieniany piątek, 31 grudzień 2021 18:46

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

20242783

Wyświetleń