nagłówek

GRZELACZYK MAREK (1961) prezydent m. Zamościa, polityk

Andrzej Kedziora styczeń 18, 2013

Pochodzi z Konińskiego. Ukończył Technikum Elektryczne i prawo na KUL, w młodości działał w ruchu "Światło - Życie". Pracował w kopalni "Konin". Ożeniony z zamościanką, zamieszkał tu w 1989. Został doradcą prawnym oddziału NSSZ "S", był szefem wojew. sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. 1991-93 pracował w Zamościu w Wojew. Biurze Pracy (z-ca dyrektora) i szpitalu (z-ca dyr.), następnie w zakładzie energetycznym w Krasnymstawie (z-ca dyr. rejonu), był też prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia. W 1997-98 był ostatnim wojewodą zamojskim (w tym czasie zakończono budowę papieskiego szpitala, podjął też kilka kontrowersyjnych decyzji). W 1998-2002 był prezydentem m. Zamościa (zrezygnował z mandatu do Sejmiku). Przygotowywał m.in. wizytę Papieża i polsko-ukraińskie spotkanie premierów. Wydał m.in. decyzje pod nowe siedziby Archiwum (2000) i szkoły muzycznej (2001), kontrowersje budziły decyzje związane z lokalizacją supermarketów i prywatyzacją PEC. Jako jedyny z prezydentów wschodnich miast zaangażowany był w sprawy obronności, ukończył wyższe studia obronne.
W 1990 był współzałożycielem koła ZChN (1998-2000 prezes Regionu Zamojszczyzna), a w 1991-92 prezesem wojew. Porozumienia Centrum, z którego w 1991 kandydował do Sejmu. Działał w Stow. Uwłaszczeniowym, współdziałał przy wyremontowaniu  posadzki na cmentarzu Orlą Lwowskich.
W 2001 po wystąpieniu z ZChN został prezesem miejscowego Stowarzyszenia Konserwatywno-Narodowego "Rubież" i Rady Programowej pisma o tej nazwie, z którym przystąpił do "Przymierza Prawicy". Z listy PiS w wyborach do Sejmu 2001 otrzymał drugą liczbą głosów (4013) wśród kandydatów z Zamościa, a najwięcej w okręgu jako kandydat PIS. Później wiceszef regionu lubelskiego PiS i pełnomocnik na 4 powiaty. W 2013 został ponownie przewodniczącym wojewódzkiej Prawicy RP. Był wiceprezesem ZDI, następnie prezes "INWEST-FS" w Lublinie, ob. prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Prac, Służby Zdrowia. Przewodniczył Społ. Radzie Senatu WSZiA. Fotograf amator (wystawa 2004). Żartobliwie sportretowany przez H. Szkutnika (Zafrasowany).

Czytany 998 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 sierpień 2019 09:04

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21488814

Wyświetleń