nagłówek

GUZOWSKI KRZYSZTOF (1962) poeta, ksiądz, dr teologii, wykładowca na KUL

Andrzej Kedziora listopad 14, 2012

Ur. w Zamościu, później mieszkał w Krasnobrodzie, LO ukończył w Chęcinach, przez dwa lata uczył polskiego w Wasylowie a w 1987 KUL i seminarium duchowne. W 1993 po 5 latach studiów w Rzymie na Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum" obronił pracę doktorską (poświęcona dorobkowi prof. Bartnika). W 1993 został wikarym w Katedrze, a od 1994 w kościele Królowej Polski, wykładał  w Kolegium Katechetycznym, a także był katechetą w Technikum Elektrycznym. Obecnie wykłada dogmatykę na KUL i w Seminarium Duchownym. Kierował Katedrą Personalizmu Chrześcijańskiego, od 2009 dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej. Jest redaktorem włoskiego pisma "Prosperittiva Persona", czł. Komitetu naukowego Leksykonu Personalistów XX w. wydawanego przez Uniwersytet w Padwie. Personalizm jest źródłem inspiracji jego twórczości poetyckiej, teologicznej i filozoficznej. Regularnie pisywał też na tematy filozoficzne w "Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym". Debiutował jako poeta w 1983 ("Akcent"). Wydał tomiki poetyckie Figury (1987), Obrazy (1995), za który  został laureatem Nagrody Literackiej "Głosu Nauczycielskiego", Ogrody (1999), Wyspy (2001), Światła (ebook 2009), Oczy (2011). Publikował też w "Akcencie", "Kamenie", "Przeglądzie Katolickim", "Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym".


 * Uderzyła mnie dojrzałość tej poezji, prostota języka, umiejętność pokazywania wielkich człowieczych prawd poprzez pozornie niewiele znaczący rekwizyt. (Piotr Kuncewicz o tomiku Wyspa, 1995)

Czytany 1033 razy Ostatnio zmieniany piątek, 18 grudzień 2020 20:07

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

22456506

Wyświetleń