Profesorowie (w encyklopedii): Anatol Listowski botanik, wiceprezes PAN, Jerzy Minczewski chemik-atomista, czł. PAN, Paweł Sulmicki ekonomista, prorektor SGPiS; (w Kto jest kim): Henryk Hawrylak  mechanik, dziekan Politechniki Wrocławskiej, Adam Pawłowski  architekt, dziekan Politechniki W-wskiej, Ryszard Przewęda teoretyk kultury fiz. prorektor AWF W-wa, Bolesław Semczuk  otolaryngolog, 3-krotny rektor AM w Lublinie, Ryszard Siemiński mechanik i leśnik, dziekan AGH;
oraz Mieczysław Basaj slawista, czł. PAN, Nowomir Bazylko  inżynier (AGH), Zbigniew Brzózka chemik (Politechnika W-wska), Sławomir Cybulski chemik (Miami, USA), Marian Czochra - medyk, Władysław Ćwik  historyk (UMCS), Tomasz Durko laryngolog, Ryszard Grabowski - inżynier (SGGW), Emil Horoch  historyk, Leon Jabłoński mikrobiolog (AM Lublin), Czesław Jaworski - inżynier (AGH), Tomasz Karski ortopeda, Jan Kowalczyk - fizyk (PAN), Mieczysław Kucharski inżynier, Jerzy Leszczyński chemik (Kalifornia, USA), Lech Ludorowski  literaturoznawca, sienkiewiczolog, Stanisław Śnieżewski  filolog (UJ), ks. Jerzy Pikulik  teolog, Tadeusz Radomański medyk, Aleksander Różycki geofizyk (Madryt, Hiszpania), Jacek Skarżewski chemik, Antoni Skotnicki  biochemik (Australia, Nowa Zelandia), Bolesław Smyk  mikrobiolog (Akad. Rolnicza Kraków), Zbigniew Sternadel  inżynier, Ryszard Szczygieł historyk, prorektor (UMCS), Juliusz Tyczkowski mikrobiolog, inżynier genetyk (Kalifornia, USA), Wojciech Witkowski prawnik, prorektor (UMCS);
"w kręgu władzy": Ignacy Klimaszewski wicepremier w rządzie emigracyjnym, wiceprezes RN ZSL, Zdzisław Goliński biskup częstochowski, Jan Mazur biskup siedlecki; Marian Mazur prezes Sądu Najwyższego, Zygmunt Piątkiewicz  wybitny prawnik, oskarżyciel w wielu głośnych procesach, prokuratorzy generalni - Tadeusz Garlicki, Mieczysław Dytry i Leszek Wójcicki, Stefan Piotrowski historyk i dyplomata, Włodzimierz Zawadzki długoletni konsul generalny w Chicago, Krzysztof Ciebień konsul generalny w Szanghaju, Janusz Bojakowski b. wiceminister górnictwa, Andrzej Sokołowski z-ca przewodniczący Komisji Plan Gospod., Lucjan Szponar  dyr. Instytutu Żywności i Żywienia, wiceminister zdrowia (rząd Mazowieckiego), Tadeusz Sawic przew. ZG SZSP (jemu zawdzięcza swoją karierę A. Kwaśniewski), kierownik wydziału w KC, Leszek Skiba wiceminister;
architekci: Tadeusz Stefański m.in. proj. wieżowca PLL "Lot", Adam Pawłowski osiedla w W-wie i Katowicach, Andrzej Skopiński m.in. budynek "Orbisu" i os. Za Żelazną Bramą w Warszawie, ob. w Belgii i Piotr Zajlich - budowniczy powojennej Warszawy;
malarze
: Piotr Abraszewski, Czesław Kiełbiński, Jan Łukasik, Paweł Dudziński;
pisarze i poeci: Zdzisław Stroiński, Bohdan Królikowski, Tadeusz Czajka, Witold Welcz, Bogusław Domaniewski, Marek Domański, Stanisław Kasprzysiak, Andrzej Józef Misiura;
artyści: aktorzy - rodzeństwo Pawłowskich Wacław i Kazimierz popularny w rolach komediowych, od 1957 za granicą, występował także w filmach, Henryk Głębicki, Zdzisław Mroziewicz dyr. teatru w Radomiu, Józef Chwiejczak aktor w Szczecinie, Beata Ścibak, reżyser - Jerzy Domaradzki, pieśniarz - Marek Grechuta, śpiewak operowy - Adam Kamieniecki;
dziennikarze: Józef Białasiewicz i Wojciech Białasiewicz prasa polonijna, Lucjan Olszewski  red. naczelny "Boksu", autor książek, Jerzy Kołątaj sekretarz red. "Tygodnika Powszechnego", Stanisław Kasprzyk red. naczelny "Lasu Polskiego", autor książek, Oskar Bramski szef Teleexpressu w l. 80., Wojciech Nomejko reporter telewizyjnej "Panoramy", Jacek Kniaź sekretarz red. "Wiedzy i Życia", Zbigniew Wyczesany i Maciej Janisławski (Warszawa), Józef Porębski i Janusz Wszytko (Lublin);
dyrektorzy szkół średnich: Edward Janicki, Andrzej Rogowski;
Ruch Oporu: Józef Epsztain jako płk Gilles - bohater francuskiego ruchu oporu, Andrzej Kowerski agent Intelligence Service, Konrad Bartoszewski "Wir" i Stanisław Prus "Adam" (dowódcy AK), Stanisław Sokołowski lekkoatleta, mjr BCh, zamord. przez UB, Hieronim Piotrowski;
Inni: Jerzy Matuszak mistrz świata w strzelaniu, Bogdan Jankowski zdobywca Mont Everestu w 1980, Sas Jaworski Jerzy jeździec, Zbigniew Starąg kawalerzysta, dowódca ostatniej szarży kawalerii polskiej w 1945, Tadeusz Góra znakomity lotnik, Arnold Superczyński komendant w-wskiej policji, Janusz Słoniewski wicedyrektor PŻM, Zdzisław Wyszyński kpt "Ziemi Zamojskiej", Krzysztof Bzówka  konstruktor, współtwórca "Sokoła" i "Huzara", Tadeusz Gniot  znany szachista, Tomasz Flis p.o. wicewojewody, ostatni gospodarz województwa.