Ur. w Zamościu, ukończył szkołę handlową i studiował na Wolnej Wszechnicy (nauki ekonomiczno-społeczne i matematyczno-przyrodnicze). Będąc dość radykalnych przekonań, podjął z kolegami w 1937 próbę przedostania się do brygad walczących w Hiszpanii (zatrzymany w Rumunii), w czasie wojny został skierowany przez ruch oporu do Francji (aresztowany na Słowacji), więziony w 1943-44 na Zamku (zbiegł z transportu). W konkursie na pamiętniki więzienne za Ruch oporu na Zamku otrzymał III nagrodę (wyd. zbiorowe, 1984). Po wojnie zamieszkał w Łodzi.