Ur. w Zarzeczu pod Zamościem, ukończył tu rosyjskie gimnazjum, współtworzył w 1913 tajną zamojską organizację skautową. W 1921 otrzymał dyplom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia uzupełniał w Paryżu i Warszawie, staż odbywał w Wiedniu. Od 1923, z kilkuletnią przerwą do emerytury, był radiologiem w Krakowie, w klinice uniwersyteckiej i szpitalach, do 1939 kierował oddziałem radiologicznym, po wojnie kierownikiem pracowni radiologicznej. W czasie wojny w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, później do 1947 w Niemczech 1947 pracował w UNRRA. W latach 1947-69 był wykładowcą radioterapii i fizyki promieniotwórczej i autorem kilkunastu prac naukowych, współtwórca Pol. Towarzystwa Radiologicznego.