Rozpoczęła działalność 1 IX 2021, na bazie osobowej i materialnej  Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica. Rektorem został dr hab. Paweł Skrzydlewski. Pierwsza inauguracja z udziałem ministra edukacji i nauki odbyła się 21 X 2021. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Mieczysław Ryba (Rola Akademii Zamojskiej w kulturze polskiej) Rok rozpoczęło ponad 900 studentów (w tym 500 na pierwszym roku) na kierunkach:  bezpieczeństwo narodowe, anglistyka, finanse i rachunkowość, mechanika i budowa maszyn, turystyka i rekreacja, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, drugi rok 620 nowych studentów, razem 1150 i doszły kolejne kierunki: logistyka, położnictwo, prawo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. Akademia zatrudnia 130 pracowników, w tym 80 nauczycieli. 3 VII 2023 doszło do pierwszych historycznych obron magisterskich z pielęgniarstwa, a 3 dni później bezpieczeństwa narodowego. W cenionym rankingu "Perspektyw" wśród Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych - V m. (2023).
Akademia Zamojska mieści się pod adresami: ul. Pereca 2, ul. Zamoyskiego 64 (od 2024 z aulą na 200 osób), Ul. Hrubieszowska 24, ul. Sienkiewicza 10 i 22, ul. Szczebrzeska 31, a od 2023 także ul. Szczebrzeska 102 (d. UP).