Ozdobny album zawierający 16 najstarszych fotografii Zamościa (także 10 z innych miejscowości), przechowywany w zbiorach Muzeum w Lublinie. Wykonany został w 1877 przez Kazimierza Strzeleckiego. Bezcenne pod względem dokumentacyjnym zdjęcia przedstawiają: ratusz, kościół pofranciszkański, Plac spacerowy (widok z pałacu na miasto), Brama Szczebrzeska, b. pałac hr. Zamoyskich, Część Rynku, Podsienia w Rynku, Odrzwia Infułacji Zamojskiej, Ulica Kościelna (ul. Żeromskiego), Kościół Kollegiaty Zamojskiej, Wnętrze Kollegiaty, Cemborium wielkiego ołtarza Kollegiaty, Kaplica nad grobem Hr. Zamoyskich, Zwiastowania N.P.Maryi obraz, Dary hr. Zamoyskich Kollegiacie (m.in. monstrancja, pacyfikał), Widok ogólny.