Wydarzenia w Rosji i Polsce znalazły oddźwięk w Zamościu, który w 1905-1907 należał do silniejszych na Lubelszczyźnie ognisk wystąpień antycarskich. Jesienią 1905 przybrała na sile agitacja rewolucyjna (współpraca PPS, Bundu i SDKPiL). Ulotki znajdowano m.in. w synagodze, na drogowskazie z latarniami przy ul. Piłsudskiego, przy cmentarzu żydowskim, w pobliżu koszar, na słupach telegraficznych. Zorganizowano 21 X 1905 pierwszą od dziejach miasta manifestację (osobne hasło: Demonstracje...), a jej uczestnicy wyznawali również odległe od rewolucyjnych, także niemożliwe dotąd do wyrażania - poglądy narodowo-niepodległościowe (aresztowano Szpringera, Dziubę, Pleskaczyńskiego, Cieszewskiego). W 1905-1907 doszło do szeregu strajków (osobne hasło).
Prowadzono agitację rewolucyjną wśród wojska (aresztowano najczynniejszych agitatorów) i nauczycieli. W VII 1907 policja wpadła na trop grupy rewolucyjnej w pułku borodińskim (bracia Suchorowscy).