Powstały 17 VI 1997 jako Klub, później Stow. Kobiet po Leczeniu Raka Piersi (po leczeniu raka piersi). Jego organizatorką i prezes jest Dorota Nowosad, od 2005 Jolanta Sprawka, pocz. 27 czł., 2001 - 70, 2008 - 170, od 1999 lokal przy ul. Kolegiackiej 16. Organizują ćwiczenia rehabilitacyjne, edukację, pikniki i marsze "Różowej wstążki".