Otwarta w 1869 przez Tomasza Kaczorowskiego (ul. Partyzantów, po rozbiórce w 1977, ob. w tym miejscu Dom Handlowy "Agora". W obszernym domu znajdowała się izba ekspedycyjna, pokój materiałowy i pracownia mechaniczna, leki trzymano też w piwnicy i na strychu. W dniu otwarcia miała 687 lekarstw prostych urzędowych. W 1875 odsprzedana Piotrowi Osińskiemu (zaopatrzona we wszelkie środki lekarskie, tak krajowe, jak i zagraniczne), którą z kolei jego spadkobiercy odsprzedali w 1887 Marcinowi Roszkowskiemu, a tegoż dzieci w 1903 Wincentemu Hebdzie. Później prowadzili ją Żydzi Moszko i Abraham Sztern oraz Hersz Cwirn, a od 1925 na krótko Paweł Sawicki i Wacław Hordyński.
Z końcem l. 20. aptekę przejął Herman Rubinson (jedna z 8 aptek żyd. w wojew. lubelskim) i był w jej posiadaniu do wojny, wówczas m.in. jako apteka "Hygjena", a po wojnie jako "Apteka Nowomiejska" Tadeusza Tomaszewskiego (1900 Komarów, dyplom 1929) i s-ki (Jadwiga Kupowa, Zamość, Arnoldowa Hodda, Warszawa). Po upaństwowieniu w 1951 Apteka Społeczna nr 105, kierowała nią przez wiele lat Cecylia Dybkowska (1920-1986), również po otwarciu 14 V 1960 nowego lokalu przy ul. Mikołaja Reja (8 prac.). W pamięci mieszkańców przetrwał napad zaraz po wojnie na aptekę i późniejsza obława.