Wiedeń - Archiwum Wojenne: plany Zamościa z k. XVIII w.
Wiedeń - Archiwum Narodowe: raport starosty z 1804.
Moskwa - Centralne Archiwum Wojskowo-Historyczne: ok. 400 rys. pomiarowych, planów miasta Zamościa, twierdzy, okolic i budowli miejskich (XIX-XX w.). W 1962 w ramach wymiany do AGAD 24 fotogramów dot. Zamościa z XIX w., w 1992 do PKZ 146 fotogramów. Ich wysoką wartość naukowo-konserwatorską podkreślał prof. J. Kowalczyk.
Kijów - Centralne Archiwum Historyczne: dokumenty dot. handlu z 1764, akta szkół Zamościa 1913-1918.
Lwów - Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy: akta miejskie Zamościa (XVIII).
Lwów - Uniwersytet im. I. Franki: kopie przywilejów i statutów rzemieślniczych, opis pożaru 1709 (379/I, sygn. 43-48, 87-98, 106, 119, 120).
Mińsk - Narodowe Archiwum Republiki Biełarusi: księgi ziemskie i grodzkie zamojskie z 1634-69).
Też: Archiwalia zamojskie w kraju