W 1608 nabył dom w zamojskim Rynku Wielkim 12. W 1626-43 wójt, deputat i ławnik oraz "starszym" kościoła. W 1642 sprzedał dom Kirkorowiczowi (wymieniony jako przy ul. Ormiańskiej).