Ur. w Husinach, z zawodu ślusarz. Był właścicielem fabryki narzędzi rolniczych na Nowej Osadzie (1909-18), w której powstawały też bryczki. W 1916 został wybrany radnym miejskim, dowodził zamojską strażą ogniową, filantrop. Zm. w Tomaszowie.