Płn., w pobliżu ronda przy ul. Piłsudskiego, "Wtorek". Z k. XVII w. otrzymał murowane słoniczoło. Nieregularny, z bardzo długim czołem zach., którego relikt postaci skarpy parkowej fosy jest jedynym śladem po całkowicie zniszczonym bastionie. W 2017 w jego sąsiedztwie w związku z pracami przy budowie Domu III Tysiąclecia odkryto pozostałości XVII-wiecznego składy amunicji (kul i kartaczy). W 2021 podczas modernizacji ulicy odkryto znane dotąd z planów historycznych mury zach. czoła bastionu (zdokumentowane i przykryte).