Miał siedzibę w Lublinie. Jego oddział powstał w 1988 (pocz. w gmachu NBP) i był piątą instytucją bankową w mieście. Od V 1993 mieścił się we własnym biurowcu o oryginalnej architekturze (arch. T. Bobek) przy ul. Partyzantów 61, miał także filię przy ul. Łukasińskiego (w 2001 zamknięta). 3 IV 1995 bank wydał pierwszą w wojew. zamojskim kartę magnetyczną. W 1999 BDK wszedł do Grupy Kapitałowej PKO. Dyr. Jan Kapuśniak (1988-98).
Od VII 1997 BDK działał w Łucku - I-szy bank polski na Ukrainie (wśród 176 tamtejszych banków w 1999 lider pod względem wiarygodności), w którym zamojska spółka "Drukbank" (BDK) miała 30%, udziału, a prezesem był Adam Madyniak z Zamościa.