Ur. w Surhowie. W 1927-30 kierował oddziałem weterynarii Sejmiku w Zamościu. Z jego inicjatywy powstało w mieście Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Opublikował Doraźną pomoc weterynaryjną (Zamość 1928) i artykułów: Giez bydła rogatego, Dzieci i zwierzęta ("Słowo Zamojskie" 1930). Mieszkał przy ul. Żdanowskiej 8. W 1935 wyjechał do Radzynia. Zamordowany w Józefowie wraz z żoną i córką, przez hitlerowców, w odwecie za działalność konspiracyjną syna Konrada Bartoszewskiego.