W l. 30. kilkanaście osób tego wyznania zbierało się u "braterstwa Kowalskich" na ul. Zakamarek. Od 1936 ok. 100 osób przy ul. Partyzantów, a przewodniczącym został Królik ze Śląska. Pierwsze wzmianki o zborze pochodzą z 1940. W 1946 przybył tu z Nałęczowa Adam Ziemiński (osobne hasło), zostając przedstawicielem, od 1949 przewodniczącym zboru Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego. W 1948 BPŚ wynajmowali do praktyk religijnych Salę Kościuszki (?), później dom modlitwy był przy ul. Piłsudskiego 27/7, a po odebraniu przez właściciela, w prywatnych mieszkaniach przy ul. Żdanowskiej, Partyzantów, Wąskiej, później od l. 60-tych zbór na posesji Antoniego Szkodzińskiego przy ul. Żdanowskiej 11 (do 1988). W 1976-84 A. Ziemiński był jednocześnie przewodniczącym Zrzeszenia w Polsce. Jego następcą został A. Szkodziński. W l. 60. - 50 czł., 2007 - 12 wyznawców.