Ur. w Kopyłowie (Hrubieszowskie). od 1924 uczył w zamojskim gimnazjum, mając opinię energicznego rzecznika spraw nauczycielskich, był radnym miejskim, działał w PMS, pisał artykuły, wygłaszał odczyty. Od 1930 był dyrektorem gimnazjum w Zduńskiej Woli, w 1932-33 na takim stanowisku w Kaliszu. Zm. w Warszawie.