Ur. w Czortkowie. Był w Zamościu kierownikiem szkoły nr 1 (1928-34), jednym z bardziej zasłużonych prezesów Oddziału Powiat. ZNP (1935-40). Apelował m.in. przeciwko nauce na 2 zmiany. Z uwagi na poglądy i bezkompromisowość źle widziany był przez ówczesne władze. Po przejściu na emeryturę został w 1939 radnym miejskim z ramienia PPS. Aresztowany w 1940, zginął w Oświęcimiu.