Ur. i zm. w Warszawie, z domu Kaczorowska. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Zamościu (1932). Uczyła m. in. w liceum żeńskim i szkole nr 6 (1957-71), prowadziła chóry (w Chórze Ziemi Zamojskiej kierowała głosem), działała w Towarzystwie Muzycznym (1964-67 skarbnik). Była żoną Wojciecha Bauera (młodszy brata Stefana) i do lat 50-tych mieszkali w Zwierzyńcu, gdzie on był urzędnikiem, a potem przez pewien czas pracownikiem zamojskiego archiwum. Syn Jacek Bauer (osobne hasło)