16 VIII 1944 Zarząd Miejski wprowadził do obiegu pierwsze w Polsce Ludowej bony zamienne Kasy Miejskiej (z datą 10 VIII). Były to nominały 50, 20, 10 i 5 zł na łączną sumę 500 tys. zł, mającą ułatwić ludności obrót towarowy (brak drobnej monety). Wydrukowano je w miejscowej drukarni (proj. Stanisław Skotak), a skład zniszczono komisyjnie. Różniły się kolorami, miały wymiar 65x110 mm, odciśnięta była na nich sucha pieczęć z herbem Zamościa. Kursowały ok. 8 miesięcy, po czym Kasa Miejska i KKO wymieniano je na pieniądz obiegowy (140 tys. zł nie wykupiono). 
W 1991 powstała nie wprowadzona jednak do obiegu seria 9 banknotów z miastami, wśród których znalazł się "Zamość" o nominale 5 zł (najwyższy "Gniezno", "Kraków", "Poznań", "Wrocław", "Gdańsk" i "Warszawa" - 10 zł, najniższy "Katowice" - 2 zł i "Gdynia" - 1 zł), z ratuszem i Krzyżem Grunwaldu, w tonacji niebieskiej.
W 1863 Zamojskie Tow. Dobroczynności wypuściło obligacje (1 zł i 1gr) wymienialne w pełniącej rolę "banku narodowego" aptece Karola Kłossowskiego (osobne hasło).