Pierw. nazwisko Bara. Zmartwychwstaniec. W 1862 był wikarym w Zamościu, komisarz powstańczy. Emigrował po powstaniu styczniowym (Francja, Włochy, od 1866 w USA). Przez ćwierć wieku był proboszczem parafii polskiej w Chicago, tam zmarł. Założył ok. 50 instytucji, stowarzyszeń polonijnych, a także m.in. wydawany przez 80 lat "Dziennik Chicagowski".