Ur. w Zwierzyńcu, s. Wojciecha i Julii, był absolwentem zamojskiego liceum (1960) i Politechniki Warszawskiej (Wydz. Budownictwa Lądowego), pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Spoczywa w Zamościu.