Absolwent zamojskiego I LO i prawa. Pracował w redakcjach "Słowa Powszechnego", "Ładu", "Polski Zbrojnej" (z-ca naczelnego), "Gromady Rolnik Polski" (red. naczelny), wydawca tygodnika "Nad Wisłą".