Ur. w Klemensowie, ukończył zamojskie gimnazjum (1922) i Politechnikę Gdańską. W 1920 walczył jako uczeń ochotnik w 12 p. ułanów. Był fanatycznym propagatorem żeglarstwa i państwowotwórczej roli młodzieży studenckiej w budowie potęgi Polski na morzu. Ideę tę urzeczywistnił w 1931 tworząc Akademicki Związek Morski. Został kapitanem sportowym ZG i prezesem okręgu gdańskiego AZM, wcześniej był prezesem AZS Gdańsk i działaczem Związku Polskiej Młodz. Demokratycznej Szkół Wyższych RP. Był kpt. jachtowym żeglugi morskiej. Prowadził rejsy szkoleniowe. Pracował m.in. w Izbie Przemysłowo-Handlowej i LMiK w Gdyni. Zginął w obronie Gdyni (por. rez. piechoty morskiej).