Pochodzi z podzamojskiego Jarosławca, ukończył zamojskie LO (1951). Jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego, współautorem słownika czesko-polskiego (1991), także słownika frazeologicznego.