Otwarty 28 XI 1992 w nadszańcu południowym przez Stowarzyszenie Handlowców "Nadszaniec" (przew. Jerzy Kloc, później Jolanta Wojczuk i od 1996 Maria Ryń) z 92 stoiskami w nadszańcu (6, 9 i 18 m2) - na parterze gł. spożywcze, na piętrze przemysłowe oraz 45 stołami w kazamacie, W 1995 urządzono stoiska na plato,  zatrudniając wtedy 200 osób. W 2002 było ok. 80 stoisk w hali i 40 na zewnątrz. W kazamacie dominował handel okazjonalny - gł. przybysze ze wschodu. W 2007 zamknięty (prezes Andrzej Szpatuśko). Po renowacji otwarty w 2011 ponownie, liczy 30 stoisk, stracił jednak dawny charakter i frekwencję.

 * Założycielami Stowarzyszenia byli: Erazm Łata, Władysław Zwolan, Bogdan Rokicki i Jerzy Kloc.