Ur. w Lubaczowie, ukończył zamojskie PLSP (1956) i warszawską ASP (1962), w 1962-67 był redaktorem szaty graficznej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, później pracował w GUS, uczył w szkole poligraficznej. Tworzył linoryty i collage, miał wystawę indywidualną (1964).