Grekounita, w 1780 uzyskał w Akademii Zamojskiej bakalaureat, w 1783 doktorat filozofii i sztuk wyzwolonych, od 1782 profesor ortografii, w następnym, ostatnim roku istnienia Akademii prof.  gramatyki i poetyki.