Ur. w Zamościu, absolwent warszawskiej AM, jest także pedagogiem (szkoła muzyczna, gimnazjum nr 3, kolegium nauczycielskie, szkoły podstawowe), instruktorem muzycznym (MDK, ZDK), działaczem klubu jazzowego (wiceprezes), związany był również z kabaretem "Tupet", w 1 poł. l. 80-tych z MTA, dyrygent chóru WSZiA, akompaniator w ZPiT "Zamojszczyzna". Brat Ryszarda Bałakuta.