Ur. w Mikulińcach (tarnopolskie). Ukończył lwowską Szkołę Techniczną - sztuki zdobnicze (1931). W szkole przemysłu ludowego w Tarnopolu uczył tkactwa artystycznego, uczestniczył w wystawach, eksperymentował z barwnikami. Wojnę przetrwał w rodzinnej miejscowości. Po wojnie znalazł się w Lublinie pracując jako referent plastyki w Zarządzie Miejskim.
Należał do pierwszych plastyków - wychowawców zamojskim PLSP, uczył rysunku i prowadził zajęcia z tkactwa (od 1946 do śmierci). Jak podawała prasa był znany ze swej działalności za granicą. Uważany był za wybitnego specjalistę i znawcę kilimiarstwa oraz barwienia roślinnego. W l. 40. kierował zakładem tekstylnym "Samopomocy Chłopskiej" w okolicy Zamościa, był czł. założycielem spółdzielni "Wzór". Uczestniczył w wystawach lubelskich (1945) i miejscowych artystów (1964) a w 1948 zaprojektowane wyroby tkackie zaprezentował z okazji "Dni Zamościa". Pozostawił dużo malowanych przez siebie obrazów. Mieszkał w kamienicy Lipczyńskich przy ul. Pereca. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (M).