Ur. w Zamościu, Rosjanin, jego ojciec służył w tym czasie w Zamościu jako lotnik.