Knajpa, oficjalnie bar "Popularny", zwany także "pod Jurandem" przy ul. Piłsudskiego 33. Przed wojną był w tym miejscu znany sklep spożywczy Sternadelowej, w czasie okupacji "Bar der Linde" nur für Deutsche, a szefem przedwojenny podoficer 3 p.a.l., volksdeutsch Synowiec. Od 1953 do 1976. był to PSS-owski lokal o najgorszej renomie w mieście (władze miasta w 1977 przydzieliły lokal "Caritasowi" - odmówił). W 1955 był "barem nr 4", "Sztandar Ludu" pisał, że wódka leje się tu całymi strumieniami i jest to siedlisko pijaków i wszelkiego rodzaju awanturników. Ob. w tym miejscu nowe bloki.


 * Wieczorami odbywały się tu słynne wojny batów. Najciekawsze były pojedynki wozaków, ogromnego Mariana Spirydona z niskim ale silnym Karchutem (za K. Czubarą).