Ok. 1860 świadczył usługi pisarz korespondencji. Duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi wynikało z wysokiego analfabetyzmu, a następnie potrzeby umiejętnego wyrażenia potrzeb urzędowych. W 1936 było aż 9 biur pisania podań. W X 1944 biura pisania podań do władz administracyjnych i sądowych prowadzili - Feliks Leszczyński (Rynek Wielki 9), Konstanty Andrykiewicz (ul. Staszica 14), Władysław Bartyzel (ul. Staszica 14), Roman Ulanicki (ul. Pereca 29) raz Stanisław Starak (od 1933), później jeszcze Mojżesz Feldman (ul. Moranda 2), a wcześniej także Izraela Rozena (ul. Staszica 5), Józefa Rozenberga (Dom Ronikiera). W 1953 zgodę na biuro pisania podań do władz sądowych otrzymał Tadeusz Pol. W latach 60-tych obok niego Pol i Leszczyński. Usługi te świadczone są do dzisiaj, np. 1996 biuro pisania podań otworzył emerytowany adwokat Leon Witkowski.