Pochodził spod Szczebrzeszyna, ukończył Seminarium Nauczycielskie i Wyższe Kursy Nauczycielskie. W Zamościu od 1920, był żołnierzem ochotnikiem. Przed wojną uczył matematyki, WF i śpiewu w szkole nr 1, następnie nr 5, a także w Krasnobrodzie. Działacz Związku Strzeleckiego. Był więźniem obozu w Zamościu. Wrócił tu w 1943. Po wojnie uczył i prowadził chóry szkoły nr 6 i gimnazjum krawieckiego, w l. 50. pracował w szkole nr 3 i szkołach handlowych. Organizował imprezy muzyczne (w 1957 Święto Pieśni, Tańca i Muzyki, 6 tys. widzów). Od 1949 mieszkał przy ul. Lubelskiej. Spoczywa na cmentarzu w Sitańcu.