Ur. w Zamościu, od 7 roku uczeń szkoły muzycznej, ukończył Liceum Muzyczne w Lublinie i Akademię Muzyczną w Warszawie (1987),  stypendysta fundacji w USA, Francji. i Szwajcarii. Koncertmistrz  orkiestr w Teatrze Muzycznym ROMA, Warszawskiej  Operze Kameralnej i Teatrze Wielkim w Łodzi. Koncertuje też jako solista i kameralista Polskiej Opery Królewskiej. Uczestnik Warszawskich Spotkań Muzycznych. Gra na wiolonczeli francuskiego lutnika z początku XIX wieku, także na innych instrumentach (m.in. flet, okaryna). Tworzy muzykę i nagrywa, również filmową. Jako dojrzały muzyk zaprezentował się w Zamościu podczas koncertu "Sentymentalny powrót" (2016). Sportowiec amator.